Güvenlik Sistemleri

 


       Bina ve tesislerin gerek iç ve gerekse dış alanlarının sürekli kontrol altında tutulması ve gözetlenmesi maksadıyla kurulan CCTV sistemleri sayesinde bu alanların izlenmesi ve kayıt altına alınması ve ayrıca internet üzerinden uzak noktalardan takibi mümkün olmakta ve geliştirilen sistem yazılımları sayesinde kullanıcılara geniş analiz ve kullanım seçenekleri sunulmaktadır.

       CCTV sisteminin ana temalarından olan video izleme ve kayıt ile ilgili profesyonel çözümler sunmaktadır. Video izleme ve kayıt sistemleri iki temel yapıda olmaktadır. Bunlar ; Dijital sinyal iletim tabanlı (ANALOG) CCTV Sistemleri ile Network iletim  (IP) tabanlı CCTV Sistemleridir.


       Analog CCTV sistemleri günümüzde hala kullanılmakta ve teknolojinin hızlı gelişimine bağlı olarak yerini Network tabanlı IP sistemlere bırakmaktadır.


       Günümüzde Network  tabanlı veri iletimi global yaşamın bir parçası haline gelmiş ve çok hızlı olarak gelişimini sürdürmektedir. Buna paralel olarak Video izleme ve kayıt uygulamalarında kullanılan cihazlar Network tabanlı iletime uygun hale getirilmiştir. Network tabanlı iletim teknolojisindeki büyük ve hızlı gelişmeler, video izleme ve kayıt teknolojilerinde sınırları yok etmiş ve kullanıcılara şehir hatta ülke çapında sistem kurma ve yönetme imkânı sunmuştur.

       Network Tabanlı sistemler yazılım geliştirme teknolojisinin ön plana çıktığı sistemlerdir. Kameralardan çıkacak video sinyalleri H264, MPEG4, MJPEG gibi formatlarda encode edilerek Network ortamına taşınır ve TCP/IP protokollerine göre birer ID (kimlik) alırlar ve LAN (Yerel Alan Ağı) üzerinde rahatça konumlandırılabilir hale gelirler.


       Network CCTV ürün grubunun eski sistemlere göre en büyük avantajı sistemin kolayca büyüyebilen yapıda olması ve artık koaksiyel kabloların kullanılmıyor olmasıdır. Bilindiği gibi Network sistemleri TwistedPair Kablolar, Fiber Optik Kablolar ve hatta Kablosuz Altyapı ile oluşturulabilir. Bu genişletilebilir altyapılar ile Network hızları 10/100 Mbps hızlarından 1 / 10 / 100 Gbps hızlarına kadar ulaşabilir.Network hızının ve kapasitesinin artması video kamera seçeneklerinin mega pikseller mertebesine taşınmasını ve yüksek çözünürlüklü ve kaliteli görüntülerin izlenip kaydedilmesine olanak sağlamaktadır.

       CCTV sistemi kurulumunda kullanıcının isteklerine cevap verecek doğru tercihlerin yapılması da büyük önem taşımaktadır. Firmamız bu konuda ücretsiz danışmanlık ve keşif hizmeti sunmaktadır.